Hjertelig velkommen hos Ypsomed.

  • home
  • Databeskyttelse

YPSOMED AG's politik vedrørende personlige data

YPSOMED AG lægger stor vægt på beskyttelse af dine personlige data. Ved beskyttelse af data er det vort mål alene at indsamle, behandle og anvende personlige data i det omfang, de er nødvendige for en praktisk og effektiv anvendelse af vores Internetservice. Følgende informationer giver en idé om, hvornår der indsamles og lagres data under anvendelse af vores Internetservice, og hvordan vi bruger sådanne data. Vi har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at overholde databeskyttelseslovene.

Personlige data
Personlige data omfatter informationer, der kan være direkte eller indirekte relateret til dig eller andre personer. Dette inkluderer for eksempel navne eller adresser. Det omfatter ikke informationer, der ikke kan relateres direkte til specifikke personer.
Vores Internet-service kan som udgangspunkt anvendes uden at afsløre personlige oplysninger. I forbindelse med din adgang til vores websider er data imidlertid lagret på vores servere af hensyn til back-up, som kan muliggøre adgang for specifikke eller specificérbare personer (f.eks. IP-adresse, dato, klokkeslæt og besøgte sites). Vi benytter kun disse data i en ikke-personificeret form.
For at analysere anvendelsen af og løbende forbedre vores Internet-service analyserer vi statistisk "hits" på vores web-sider. De data, der indsamles på denne måde, er dog anonyme og er ikke relateret til specifikke eller specificérbare brugere.

Ordrebehandling
Brugerne har mulighed for at bestille informationsbrochurer og/eller prøvekanyler via vores Internet-service. Når du afgiver en bestilling, er vi nødt til at indhente personlige oplysninger, før vi kan behandle ordren. Disse data behandles og lagres kun i det omfang det er nødvendigt for ordrehåndteringen (se nedenfor vedrørende videregivelse af personlige oplysninger). Du vil blive bedt om at afgive en eksplicit samtykkeerklæring, når du udfylder den pågældende formular.
Kun de autoriserede personer, der er ansvarlige for den tekniske, kommercielle eller redaktionelle støtte til vores tilbud, har adgang til de data, der er lagret hos
Dine data vil ikke blive brugt til at oprette brugerprofiler af nogen art.

Videregivelse af personlige data til tredjepart
Vi videregiver ikke rutinemæssigt personlige data til tredjepart. Specielt videregives ikke data til tredjepart til reklameformål. Ved ordrehåndtering kan det være nødvendigt at overføre personlige data til tredjepart, f.eks. til forsendelse. Sådanne overførsler af data er strengt begrænset til ordrehåndtering. Data vil ikke blive videregivet til tredjepart af nogen anden grund.
I det omfang, det kræves iht. loven eller i medfør af dom vil vi videregive data til de myndigheder, der har behørighed til at anmode om information i det enkelte tilfælde.

Ret til information og sletning
Du kan kræve, at vi afslører, hvilke informationer, vi har lagret om dig.
Hvis du har sendt os personlige data, kan du få dem slettet på skriftlig eller telefonisk begæring, hvis vi ikke længere har behov for disse til tilladte formål, så som fakturerings- og regnskabsformål.

Anvendelse af cookies
Vi bruger ikke cookies på nogen af vores websider. Du har også mulighed for at deaktivere lagring af cookies ved at konfigurere din weblæser sådan, at den ikke tillader, at der sendes cookies, eller adviserer dig, hvis der sendes cookies, før de accepteres.

Børn
Ypsomed AG's website er ikke henvendt til personer under 18 år, og den gemmer ikke specifikt informationer om sådanne personer. Hvis personer under 18 år sender os deres data, vil vi gerne udtrykkeligt understrege, at de skal indhente tilladelse fra deres forældre eller værger. Hvis der tilsendes os data uden godkendelse fra en forælder eller værge, skal sidstnævnte altid kunne tilbagetrække eventuelle udstedte samtykkeerklæringer til databehandling. Indtil sådanne erklæringer tilbagekaldes, gælder alle øvrige bestemmelser for denne politik vedrørende behandling af personlige oplysninger, også for anvendelse af vore serviceydelser ved personer under 18 år.

Ændringer
Denne politik vedrørende behandling af personlige oplysninger kan når som helst underkastes ændringer, specielt i forbindelse med ændringer i overensstemmelse med ændringer i gældende lovkomplekser.

Senest revideret: December 2007